Nordvestnytt AS

Nordvestnytt.no

Fylkesordførerkandidaten for Ap på fylket holdt 1. mai-tale på Melland fort:

«De massive protestene fra folket viser at vi er sterkere sammen enn hver for oss»

Gruppeleder for Ap i Møre og Romsdal fylkesting Tove Lise Torve (rosa lue) holdt en av appellene på 1. mai-markeringa. Foto: Mari Thevik

Vi finner oss ikke i at disse tilbudene blir nedlagt!

Nordvestnytt.no
Nordvestnytt AS

Publisert:

Sist oppdatert: 01.05.2019 kl 18:22

Kjære alle sammen.

Gratulerer med dagen!

Og tusen takk for invitasjonen til å komme hit til Aure og Melland Fort for å holde 1.mai-tale.

Melland Fort har en viktig historie.

Hun kritiserte høyresiden for skattelettelser og sa at Ap ville gi mer til kommunene. Foto: Mari Thevik

Historie er viktig. Man må kjenne sin historie for å forstå tiden vi lever i.

For akkurat 130 år siden vedtok stiftelseskongressen til "Den andre internasjonalen" å gjøre 1. mai til arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag.

«Den andre internasjonalen" var en sammenslutning av sosialistiske partier i Europa.

Vi har mye å være takknemlig for.

Gjennom år har fagforeninger og politiske parti på venstresida kjempet for at vanlige arbeidsfolk skal ha gode liv.

Verden har blitt bedre.

I land der den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen tidlig fikk styring over samfunnsutviklingen – som i Norge - har livet og hverdagen for vanlige folk blitt bedre.

Likevel ser vi at noen motsetninger i samfunnet består.

Motsetninger mellom høyrekreftene og arbeiderbevegelsen.

Mellom de som fører en politikk som trekker i retning av større forskjeller i samfunnet - og de som ønsker sterkere fellesskap.

I høst kom det ferske tall fra SSB som viser en kraftig økning i forskjellene mellom folk. Nå eier den rikeste prosenten i Norge mer enn halvparten av all formue. Det er spesielt de siste fem årene utviklingen har skutt fart, altså etter at vi fikk dagens høyreregjering.

Samtidig som de rike drar fra i toppen, taper andre. Arbeidsfolk som har de laveste lønningene har hatt en spesiell svak utvikling etter 2015.

Økte forskjeller bidrar til at tilliten mellom folk svekkes. De som eier kapitalen stikker av med en større del av kaka, mens arbeidsfolk får mindre.

Regjeringens politikk svekker fellesskapet og øker forskjellene mellom folk.

Årets 1. mai-budskap er Sterkere fellesskap.

Sterke fellesskap gir trygghet og like muligheter for alle.

I et samfunn hvor forskjellene mellom folk bli store, vil både fellesskapsfølelsen og fellesskapsløsningene bli svekket.

Samtidig som de rikeste får store skattekutt, har pensjonistene fått mindre å rutte med, fire år på rad.

Og tre av ti nordmenn har mindre penger å betale regninger med, enn de hadde for seks år siden.

Når de rike får mer, må de med minst betale.

Slik skal vi ikke ha det i Norge!

--

Gode venner.

I arbeidslivet trenger vi også sterke fellesskap.

Men hva skjer i deler av arbeidslivet vårt?

La meg starte med forvitringen av den norske modellen, som vi blant annet ser i byggebransjen. Bemanningsbyråenes rolle, alle de kreative løsningene for å få maksimalt ut av arbeidstakerne, for å få maksimal profitt for arbeidsgiverne:

Det vi ser er trekk fra det gamle løsarbeidersamfunnet. Einar Gerhardsens uttrykk at «Ingen lenger må stå med lua i handa» - er under press.

Nulltimerskontrakter - kontrakt uten lønn mellom oppdrag – har bredt om seg.

Nei, man står ikke med lua i handa foran en fabrikkeier eller storbonde. Man står for seg selv, med mobilen i handa. Og venter på beskjed om neste oppdrag, uten mulighet til å ta annet arbeid i mellomtiden.

Arbeiderpartiet gikk i fjor i bresjen for et historisk vedtak i Stortinget:

Et forbud mot nulltimerskontrakter og en kraftig regulering av vilkårene for utleie av arbeidskraft.

Det gjorde vi fordi utviklingen trekker i retning av å svekke arbeidstakernes rettigheter. Det gir mindre trygghet, og svekker tryggheten og sikkerheten fellesskapet gir.

De tre daværende regjeringspartiene, Høyre, Frp og Venstre stemte imot. Det som for Arbeiderpartiet var fjorårets største politiske seier, omtalte Erna Solberg som sitt største nederlag.

Kjære venner.

Arbeiderbevegelsen vokste seg stor på to pilarer: Arbeid. Og velferd.

Arbeid til alle, vekst og optimisme i hele landet, er avhengig av en offensiv nærings- og industripolitikk.

Arbeiderpartiet forstår hva det er som har gjort Norge så bra.

Det er ikke staten alene.

Det er ikke markedet alene.

Det er samspillet mellom stat og marked.

Det var det som skjedde tidlig på 1900-tallet, da vi sikret nasjonal kontroll over norsk vannkraft.

Det var det som skjedde med industrireisingen på midten av 1900-tallet.

Det var det som skjedde da vi fant olje i Nordsjøen, og Arbeiderpartiet sikret at de enorme inntektene kom hele folket til gode, og bidro til byggingen av en verdensledende offshore- og leverandørindustri.

Og det er det handler om nå – når vi ser at Norge vil trenge nye bein å stå på, og det nødvendige grønne skiftet vil åpne enorme muligheter for de landene som er i stand til å gripe mulighetene.

Kamerater – da trenger vi visjonære og handlekraftige ledere. Da trenger vi nasjonale strateger som er villige til å bruke statlige muskler, slik at man får utløst potensialet i vindkraft til havs, i bioøkonomi og skognæring, i fangst og lagring av CO2.

Gode venner – dette handler om Norges økonomiske framtid. Men det handler også om svaret vi gir til ungene våre, som skolestreiker i dyp uro for klimaet og framtida.

Arbeid og velferd henger sammen. Vi må skape for å kunne dele. Men det handler også om å dele for å kunne skape. Trygge mennesker, i et samfunn der vi har tillit til hverandre fordi forskjellene ikke er for store, skaper mer. Det har den norske modellen bevist.

Fra høyresiden får vi høre at «tiden for store velferdsreformer er over». Vi svarer: Snakk for dere selv! Slik tenker vi ikke i Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen.

På landsmøtet i Arbeiderpartiet, hvor både varaordføreren i Aure - Hanne Berit - og jeg deltok, vedtok vi ambisiøse velferdsreformer:

For det første: Gratis skolemat for alle barn – en reform som er bra for de 60.000 ungene som hver dag går på skolen uten matpakke. God ernæring gir god læring.

Og for det andre: Gratis SFO for alle førsteklassinger. Ofte er det ungene med størst behov for SFO-tilbudet, som går hjem etter skoletid, på grunn av foreldrenes livssituasjon og økonomi.

Og en tannhelsereform – en reform som gjør at ingen skal kunne se på tennene dine om du er fattig eller rik.

Hva var høyresidens reaksjon på disse vedtakene? Jo, at dette har ikke Norge råd til. Men 25 milliarder kroner i skattekutt, som ikke gir flere arbeidsplasser, det mener høyreregjeringen at Norge har råd til.

Gode venner.

Nestlederen i Aure Arbeiderparti - Vegard Sjøvoll Bach og jeg har mye til felles. Det mest åpenbare er at vi er Arbeiderpartifolk og ønsker et samfunn der alle har like muligheter. Men vi er også begge sykepleiere.

I disse dager roper sykepleierne over hele landet et stort varsko.

Det rapporteres om alt for få sykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleien. Sykepleierne er utslitte. Den nasjonale sykepleiermangelen blir stadig mer alvorlig.

Situasjonen er i ferd med å true helse- og omsorgstilbudet til våre syke og eldre.

Dette handler om hvordan høyreregjeringen prioriterer.

Det handler om politisk vilje og evne.

Men framfor alt: Kommuneøkonomi.

Arbeiderpartiet foreslår konsekvent mer penger til kommunene enn det høyrepartiene ser seg i stand til, fordi høyrepartiene har delt ut så mange milliarder til dem som har mer enn nok fra før.

Bare i 2019 satte Arbeiderpartiet av 3,5 milliarder mer til kommunene.

Aure ville fått 2,3 millioner mer.

Det betyr

• Drift av 2 flere sykehjemsplasser eller

• 3 flere grunnskolelærere eller

• 3 flere sykepleiere eller

• 12 flere barnehageplasser

Dette handler om politiske prioriteringer.

For når de rike får mer, må andre betale.

Gode venner – i et nøtteskall er dette verdiforskjellen i norsk politikk:

Vi vil styrke fellesskapet gjennom gratis skolemat og gratis SFO for de minste ungene - og gjøre tannhelse til en del av velferdsstaten.

Høyresiden vil gjøre de rike enda rikere.

--

Gode venner.

I kommunene kan vi holder skansene overfor høyreregjeringens politikk som svekker fellesskapet og øker forskjellene, til vi igjen kan få en Arbeiderparti-ledet regjering i 2021.

Derfor mine venner er det viktig at Arbeiderpartiet får størst mulig oppslutning ved høstens kommunevalg. Arbeiderpartiet i Aure og på Smøla har to sterke, kloke og engasjerte ordførerkandidater. Både Hanne Berit Brekken og Ragnhild Rødahl er her i dag. Jeg vet at Ragnhild og Hanne Berit, sammen med sine dyktige partifeller, vil stå på hver eneste dag for at innbyggerne i Aure og på Smøla skal kunne leve gode liv i sterke fellesskap, slik at vi blir sterkere sammen.

Både Hanne Berit og Ragnhild har, naturlig nok, engasjert seg sterkt mot helseforetakets kuttforslag i fødetilbud og rehabiliteringstilbud. De har vært, og er, sammen med mange, mange andre krystallklare på at fødeavdelingen i Kristiansund og Aure rehabiliteringssenter må bestå. Det handler om grunnleggende og viktige helsetilbud som gir innbyggerne trygghet for liv og helse. De massive protestene fra folket viser at vi er sterkere sammen enn hver for oss. Vi finner oss ikke i at disse tilbudene blir nedlagt!

Også her handler det om politisk vilje og evne. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville Helse Møre og Romsdal fått nærmere en halv milliard mer siden 2013. Med en sterkere økonomi ville ikke helseforetaket vært i den situasjonen de er i dag, og nedlegging av Aure rehabiliteringssenter og fødeavdelinga i Kristiansund ville neppe vært tema.

At høyreregjeringen prioriterer titalls milliarder i skattekutt til landets rikeste, står i grell kontrast til at de ikke prioriterer få milliarder ekstra til sykehusene. Ja, det er rett og slett skammelig.

Kjære alle sammen.

Jeg startet med at det er 130 år siden 1. mai ble arbeiderbevegelsens internasjonale demonstrasjonsdag. Da handlet det først om fremst om ett krav: Åtte timers arbeidsdag.

I år er det nøyaktig 100 år siden Norge innførte åttetimersdagen, etter press fra den framvoksende arbeiderbevegelsen.

Visjonen var at arbeideren skulle kunne jobbe i åtte timer, ha åtte timer fritid, og åtte timer søvn.

Under denne visjonen lå det som i sin tid var en revolusjonerende tanke, og som mange fortsatt sliter med å ta inn over seg:

Verden tilhører ikke en liten, heldig elite. Verden tilhører alle. Og vi skal aldri gi oss i kampen for alle menneskers rett til et liv i frihet, trygghet og verdighet.

Derfor samles vi 1. mai.

I kampen for sterkere fellesskap!

Igjen: Gratulerer med dagen og takk for oppmerksomheten.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukeronto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...